A tevékenység bemutatása:

A baba-mama klub 12 alkalommal 12 helyszínen valósul meg, melyhez a helyi óvodák és egyéb helyi intézmények szolgálnak helyszínül.baba-mama fk.

Fő célkitűzés a gyermekszegénység kedvezőtlen következményeinek és a gyermekek társadalmi kirekesztettségének visszaszorítása. Középpontjában azok a szegénységben élő, 0-5 éves gyereket nevelő családok állnak, akik forrásaik szűkössége, valamint a jó minőségű szolgáltatások elérésének korlátozottsága miatt nem tudják a gyermek képességeinek maximális kibontakoztatását biztosítani. Havonta egy alkalommal a baba-mama klub kötött programmal várná a szülőket, míg gyermekük felügyelet mellett játszik. A szülők ismereteiket bővíthetik a gyermek nevelése, gondozása témakörökben, életvezetési tanácsokkal látják el a szakemberek, melynek alkalmazásával hozzájárulhat ezen programelem az érintett családokból kikerülő gyermekek kiegyensúlyozott felnőtté válásához.

A tevékenység további célja, hogy hozzájáruljon a leginkább rászoruló gyermekek minél korábbi – lehetőleg 3 éves kortól – óvodai részvételhez és a sikeres iskolakezdéshez.

 A klubok fő témakörei

A fejlődést befolyásoló tényezők

 Testi fejlődés

 A világ megértése, megismerése