2013.12.20-án megnyitotta ajtaját a Szemünk Fénye Biztos Kezdet Gyerekház. Az ünnepélyes átadón részt vettek a kistérségi  települések polgármesterei, a Máltai Szeretetszolgálat dolgozói, a helyi intézmények vezetői, a projekt munkatársai.         Az átadó ünnepségen felléptek a helyi óvodások és az iskola mazsorett csoportja.

   A GYEREKHÁZ MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJA:

 • A gyermek testi-lelki – és szellemi fejlődésének elősegítése önmagához mérten, szülők és gyermekek szocializálása.
 • Terepet biztosítani a mindenkire kiterjedő kora gyermekkori neveléshez és gondozáshoz.
 • Próbálunk segíteni, hogy a szülők minél hamarabb visszakerülhessenek a munka világába, ehhez álláskeresési technikák címmel tréningeket biztosítunk.
 • Esélyt szeretnénk teremteni arra, hogy gyermekeink a lehető legkorábban megkapják azokat a támogatásokat (mind személyi,mind tárgyi formában),melyek segítik őket képességeik kibontakoztatásában,életkoruknak megfelelő fejlődésükben.
 • Fejlődésükhöz hozzájárul a rendszeres napi – és heti rend, továbbá munkánkat és a gyermek fejlődését segítő pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus, védőnő és családsegítő.
 • Az óvodából sokszor tanulási nehézségekkel, több éves – és a kapacitáshiány ismeretében nem meglepően – nem, vagy csak nagyon nagy intenzitású, éppen ezért nem is biztosítható felzárkóztató-fejlesztő munkával behozható lemaradással kerülnek a gyerekek az iskolába. Ezt a hátrányt a gyerekházakban történő korai felzárkóztatással lehet csökkenteni.
 • Összehangolni és fejleszteni a gyerekeket és családjaikat érintő szolgáltatásokat ezzel növelni felzárkózási esélyeiket.
 • Segíteni a családokat a gyermekszegénység leküzdésében és megelőzésében.
 • Erősíteni és elősegíteni a szülők és közintézmények közötti együttműködéseket.
 • Javítani a kisgyermekes családok egészségügyi ellátási lehetőségeit.

Gyerekekre irányuló szolgáltatások:

 • A gyerekház napi 8 órát tart nyitva. A gyermekeket és szüleiket pedig 800-1300-ig várjuk.
 •  Tízórai biztosítunk számukra, ezzel hozzájárulunk az étkezési kultúra szokásainak kialakításához (pl.: evőeszköz használata). Törekszünk az egészséges életmód megalapozására.
 •  Naponta más-más tevékenység kipróbálásának biztosítása.
 •  Hetente pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus és védőnő is hozzájárul a gyerekek fejlődéséhez.
 • Kültéri játéktevékenységeket is biztosítunk (pl.: játszótér).
 •  A napi foglalkozások mellett havi rendszerességgel egyéb rendezvényeket szervezünk

Napirend

800-930

Nyitás, gyülekezés, szabad játék

930-1000

Gondozási teendők, terítés, tízórai

1000-1100

Heti rend szerinti foglalkozás

1100-1200

Egyéni fejlesztések, beszélgetések, gyermeknevelési tanácsok. Szabad játék, készülődés a haza menetelhez.

Heti rend

NAP

PROGRAM NEVE

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAM

 

HÉTFŐ

MOZGOLÓDÓ

Állóképesség fejlesztése, változatos mozgásformák. Csecsemőringatók, kúszás-mászás, kis – és nagymozgások fejlesztése. Fizikális és mentális jólét támogatása, mozgás megszerettetése.

 • Pszichológiai és nevelési tanácsadás (pszichológus-fejlesztő pedagógus)
 • Védőnő

KEDD

VARÁZSLÓ

Kézműves foglalkozás. Különféle eszközök (ceruza, gyurma, festék, zsírkréta, stb.) használatának megismerése, szabad, illetve irányított felhasználása.

SZERDA

MESEPALOTA

Mese –vers hallgatása, nézése, mondása

CSÜTÖRTÖK

DALOLÓ

Énekes mondókázás, ölbeli játékok, körjátékok, stb.

PÉNTEK

KIVÁNCSI FÁNCSI

Környezet megszerettetése, külső világ tevékeny megismerése

 • Logopédiai foglalkozás
 • Team megbeszélés