Projektünk tevékenységei között szerepel a kis sportnap elnevezésű programunk, mely minden egyes oktatási intézményt – 11 iskolát és 12 óvodát – érint a Bodrogközben.  Általános célja – az elődprojekt tapasztalatai és a jelen pályázat célkitűzéseivel összhangban állva – sportprogramok szervezése és működtetése a szabadidő hasznos eltöltése érdekében az ifjúsági korosztály számára. Az intézmények működtetésében alapvetően is szerepet kap a sport, de ahhoz, hogy a mindennapi mozgás szeretete kialakuljon, szükség van olyan rendezvényekre is, amelyek a kötelező tananyagon kívül biztosítanak lehetőséget – játékos vetélkedők, versenyek stb. – formájában. Ezt támogatja ez a program.

Leírása: Minden intézmény kidolgoz egy komplett sportnapi programot, melyet nekünk, a projekt vezetőségének benyújtanak. Annak megvalósítása az iskolai és óvodai pedagógusokkal, a gyerekekkel, valamint a szülők bevonásával történik.

A program 5 év alatt – intézményenként – 2-2 alkalommal kerül megrendezésre. A 2018/2019 es tanévben szeptember és október hónapokban nyolc helyen valósult meg, a résztvevők nagy örömére. Támogatásul – meghatározott anyagi összeghatárok mellett – tárgyi eszközökkel járultunk hozzá az adott napok színesebbé s sikeresebbé tételéhez. Ezt igen szívesen fogadták mind a tantestület tagjai, mind a gyermekek. Nagy élmény volt számukra a rengeteg mozgást igénylő tevékenység, a versengés, s a győzelemmel járó díj, átvétele egyaránt. Mindezt az alábbiakban látható képek jól mutatják.

A 2018/2019-es tanév második félévében, a tavasz beköszöntével folytatódik a további 13 intézményben, a kis sportnap megszervezése s lebonyolítása.

Bodroghalom, Karos Óvoda sportnap Bodroghalom, Karos Óvoda sportnap Bodroghalom, Karos Óvoda sportnap Karcsa Iskola sportnap Karcsa Iskola sportnap Nagyrozvágy Iskola sportnap Nagyrozvágy Iskola sportnap Pácin Iskola sportnap Pácin Iskola sportnap Pácin Iskola sportnap Tiszakarád Iskola sportnap Tiszakarád Iskola sportnap Tiszakarád Iskola sportnap