Az EFOP 1.4.2-16-2016-00014 „Bodrogközi Integrált Gyermekprogramok” elnevezésű pályázat keretében megalakult Kistérségi Gyerekesély Bizottság (KGYB) soron következő ülését a Bodrogközi Vállalkozói Inkubátorházban tartotta meg. Az ülésen a Bizottsági tagokon kívül Mandák Csaba a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság országos szakértője is megjelent.

A KGYB tagjai – két fő kivételével – megjelentek az ülésen: Oláh Krisztián a társulási tanács delegáltja – KGYB elnöke; Linkner Tamás projektvezető; Pásztorné Seres Anikó szakmai vezető – KGYB elnök helyettes; Dakos Jánosné és Paronai Gabriella a hátrányos helyzetű emberek képviselője; Szabóné Horváth Eszter térség civil szervezetek delegáltja; Kopasz Gáborné a gyerekek/fiatal korosztály képviselője; Naár Judit MMSZ területvezető mentor; Rácz Ádám MMSZ koordinátor; Barati-Sütő Nóra korai képességgondozás koordinátor; Fazekas Tünde közoktatási információs társadalom, szociális és gyermekjóléti koordinátor; Balla Júlia  Gyerekesély Iroda adminisztrátor; Stumpf Gabriella koordinátor asszisztens.

Az ülés előre tervezett napirend alapján került megtartásra a Bizottság ügyrendjében meghatározott szabályok alapján.

Oláh Krisztián a KGYB elnöke megnyitotta az ülést, majd Linkner Tamás projektmenedzser és Pásztorné Seres Anikó szakmai vezető rövid tájékoztatást nyújtott a projekt aktuális pénzügyi és szakmai helyzetéről, az elért eredményekről. Ezt követően a szakterületi koordinátorok Barati-Sütő Nóra és Fazekas Tünde beszámolt a saját szakterületüket érintő programok, tevékenységek előre haladásáról. Az ülés következő napirendi pontjaként a krízisalap elosztásáról döntöttek a tagok.

A Bizottság a krízisalap elosztásának kritériumait tartalmazó ügyrend, illetve a támogatások odaítélését eldöntő albizottság (grémium) létrehozásáról határozott.

Oláh Krisztián elnök javaslata alapján a 4 tagú albizottság megalakult. A támogatások odaítélése a grémium feladata lesz a jövőben. A krízisalapból igényelt támogatásokat az ügyrend mellékleteként szereplő kérelem adatlapon szükséges igényelni. A Bizottság döntött arról is, hogy a kérelmeket a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatoknál, védőnőnél, Közösségi Szolgáltató házaknál lehet majd benyújtani.

A Bizottsági ülés a 2018-2019 évi munkarend elfogadásával és a következő ülés időpontjának megbeszélésével lezárult.

gyeb ülés