A bodrogközi kistérségben az egyik legmarkánsabb problémát a foglalkoztatottság alacsony szintje jelenti. A fiatalok 14, de még 18 éves korban is bizonytalanok, ha hivatást, szakmát kell választaniuk. Nehezíti a helyzetüket, hogy nem ismerik a munkaerő-piaci lehetőségeket, a szakmákat és sok esetben képességeikkel, adottságaikkal sincsenek tisztában. A választás előtti időpontban megismertetjük őket az információszerzés lehetőségeivel. A megfelelő iskola és szakmaválasztás segíti az életben való boldogulásukat és csökkenti az oktatásból való lemorzsolódást.

A tevékenység időtartama évente egy alkalom, 4 tanéven keresztül. Helyszíne s célcsoportja a kistérség 7 településének 7. osztályos diákjai. Továbbá résztvevők az osztályfőnökök és a meghívott külső szakértő, melyet mi biztosítunk.

A 2018/2019-es tanévre ez a tevékenységünk minden intézményben sikeresen megvalósult. A külső szakértővel közösen elvégeztük a méréseket, melyekkel egyidőben tanácsadás is történt munkaerőpiaci méréssel s értékeléssel. Ez utóbbi célja, hogy a gyerekek reális képet kapjanak saját maguk képességeiről, erősségeiről s fejlesztésre szoruló területeikről. A foglalkozások – a játékos keretek közé épített feladatoknak köszönhetően – oldott s nagyon jó hangulatban teltek. Ezekről tanúskodnak az alábbi képek.

 

Bodroghalom Bodroghalom Bodroghalom Cigánd Cigánd Cigánd Karcsa Karcsa Nagyrozvágy Nagyrozvágy Pácin Pácin Pácin Ricse Ricse Tiszakarád Tiszakarád