Krízisalapból történő támogatás igénylésének feltételei:

A támogatás a Cigánd járáshoz tartozó településeken élő krízis helyzetbe került családok számára nyújt segítséget.

A krízisalap olyan egyének és családok számára nyújthat segítséget, akik létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek, vagy átmenetileg olyan akadályba ütköznek, melyet nem tudnak kezelni.

A támogatást magánszemélyek – elsősorban gyerekek, fiatalok – kérelmezhetik. Gyermekek esetében a törvényes képviselő a kérvényező. A támogatások igénylése az erre a célra rendszeresített kérelem adatlapon történhet. A kérelmet személyesen, vagy postai úton 3973. Cigánd, Vasút út 1. szám alatti Kistérségi Gyerekesély Iroda címére, illetve elektronikus úton a gyerekesely.bodrogkoz@gmail.com e-mail címre lehet küldeni.

A kérelmek elbírálását a Kistérségi Gyerekesély Bizottság Albizottsága végzi. Az elbírálás eredményéről a kérelmezőt 15 napon belül értesíti.

Az odaítélt támogatásokat a kérelmezők természetbeni formában kapják meg.