A társadalmi változások az utóbbi években nagyon sok olyan típusú problémát hoztak a
felszínre, amelyek a gyermekek első közösségébe kerülésük során is felszínre törnek. Ilyen pl.
az együttélés, a társas érintkezés szabályai, a beilleszkedés zavarai, az agresszió megjelenése
már kiskorban. Célunk, hogy a tanulók konkrét, kézzel fogható, a gyakorlatban hasznosítható
információkat kapjanak arról, hogy miként előzhetik meg azt, hogy áldozattá váljanak,
hogyan ismerhetik fel a veszélyes helyzeteket, hogy cselekedhetnek egy adott szituációban.
Célunk továbbá a gyermeki rossz szokások, az életbeli rossz példák (korai iskola elhagyás,
korai gyermekvállalás) csökkentése. Ismereteket kapjanak arra vonatkozóan, hogy mi a
bűncselekmény, hogyan zajlik Magyarországon a büntetőeljárás, valamint, hogy hogyan
kerülhetik el azt, hogy bűncselekményt kövessenek el.
Az előadásokat – az elődprojekt tapasztalatait figyelembe véve – filmklub és a látottak
megbeszélésének módszerével kivitelezzük, osztályfőnöki órák keretében, külső szakértő
bevonásával. Ezek során mindig szem előtt tartjuk az adott korosztályra jellemző
sajátosságokat, kiemelve az őket leginkább veszélyeztető elemeket. Az órák interaktív
formában valósulnak meg, feltárva és figyelembe véve a fiatalok előzetes tudását a témával
kapcsolatban. Igyekszünk építeni saját élményeikre, tapasztalataikra, megvitatni az őket
érdeklő részleteket.
Érintett célcsoport: az iskolák felső tagozatos diákjai.
Helyszínük: a kistérség 7 településének iskolái.
Időtartamuk: évi 2 alkalom 4 tanéven keresztül
A 2018-2019 es tanévre mindkét előadás megrendezésre került. Nagy előkészület s várakozás
előzte meg a rendezvényeket, mind az intézmények, mind a projekt részéről. A résztvevőknek
kis tisztasági és nassolni való csomagokkal kedveskedtünk. Központi témánk a pubertás kor
volt, mely téma sok újdonsággal szolgált a diákoknak, ebből is tapasztalhattuk a
feltételezésünk nem volt alaptalan, hogy a felvilágosítás alapossága nem éppen teljes minden
gyermek életében. Tehát az előadássorozat sikeressége kétségtelenül pozitív kimenetelű volt
ebben a tanévben.

BodroghalomCigánd 5.aCigánd 5.bCigánd 5.cKarcsaNagyrozvágyPácinRicseTiszakarád