EFOP-2.1.2-16-2017-00008

GYEP II. infrastrukturális hátterének megteremtése

 

Pályázat száma EFOP-2.1.2-16-2017-00008
Kedvezményezett neve BODROGKÖZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, KONZORCIUMBAN
A projekt címe GYEP II. infrastrukturális hátterének megteremtése
Megvalósítás helyszíne Cigánd, Karcsa, Tiszakarád, Karos, Lácacséke, Ricse
Megítélt támogatás összege (Ft) 99 440 000
Támogatási arány (%) 100

 

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás sikeres támogatási kérelmet nyújtott be az EFOP-1.4.2-16-00014 azonosítószámú pályázati program megvalósítására, a térségben élő gyermekekkel kapcsolatos szociális, pedagógiai és egészségügyi tevékenységek fejlesztésére. A projekt szakmai elemeinek infrastrukturális támogatására külön pályázat keretében nyílt lehetőség, amely program megvalósítását 2018. március 01-én kezdtük meg. A projektben a Társulás mellett támogatást igénylő konzorciumi partnerként vesz részt Cigánd Város Önkormányzata, mint a célterületen lévő ifjúsági tábor tulajdonosa, aki a tervezett bővítéssel a célcsoportot alkotó hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős kikapcsolódásának teremti meg a  keretfeltételeit.

A program által elérendő célok:

 • A kapcsolódó EFOP 1.4.2 program szakmai tevékenységeinek helyszínt adó épületek, helységek felújítása, bővítése, alkalmassá tétele;
 • a foglalkozások szakmai színvonalának emeléséhez, eléréséhez szükséges eszközfejlesztés;
 • szünidői táboroztatás feltételeinek javítása a járás területén élő családok, gyermekek számára

A fenti célok elérésének érdekében megfogalmazott tevékenységek – a „Módszertani útmutató az EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás „Integrált térségi gyerekprogramokhoz szükséges infrastruktúra a kedvezményezett járásokban” tevékenységeinek tervezéséhez c. dokumentummal összhangban:

 • A projekt előkészítésének keretében az építési munkákkal kapcsolatos tervezés, és a projekt szakmai tervének kialakítása
 • Közösségi házak, és közösségi pontok felújítása, bővítése – az előírt projektarányos akadálymentesítéssel -, továbbá kapcsolódó eszközfejlesztés.
 • Játszóudvarok kialakítása, továbbá az ehhez szükséges eszközbeszerzés.
 • A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök beszerzése
 • A foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése.
 • Egy darab 9 személyes gépkocsi beszerzése a program területén élő gyerekek, fiatalok, szülők, helyben hiányzó szolgáltatásokhoz és szakemberekhez való hozzáférésének, a projekt által szervezett programokra való eljutásának elősegítése, valamint a megvalósító szakemberek utaztatása érdekében.
 • A szünidői és családi táborozás feltételeinek biztosítsa céljából a Cigándi ifjúsági tábor felújítása.
 • Az építési munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása
 • Projektmenedzsment
  Eszközbeszerzés1 Eszközbeszerzés2 Eszközbeszerzés3 Karcsa_építés2 Karcsa_építés5 Karcsa_építés7 Karcsa_építés9 Tiszakarád_felújítás1