A projekt keretei között a Közösségi Ház bevezetett, jó gyakorlatának, a pályázat műszaki leírásának betartása mellett a Közösségi Ház által igénybe vehető – és a célcsoport által tevékenyen ki is használt és nagyon népszerű- szolgáltatások, foglalkozások és szabadidős tevékenységek a Közösségi Ház rendszeres működésébe illeszkedtek. A Közösségi Ház helyi munkatársai, a helyi és járásbeli humán szolgáltatókkal való együttműködésben a pályázati célkitűzések mentén a helyi közösséggel közösen igyekszik a projekt céljainak a célcsoport érdeklődési köréhez való megfeleltetéshez, hogy tartalmas és egyúttal hasznos elfoglaltságot kínáljon a kliensei számára.

Ennek érdekében olyan szervezésre van szükség, amely nagyfokú egyeztetést igényel a Közösségi Ház látogatóival, ezért a közösségi programok egyeztetése heti rendszerességgel velük közösen történik. Így a célcsoport tagjai is bevonásra kerülnek a Közösségi Ház programjaival kapcsolatos döntési folyamatokba, valamint rendszeresen tájékozódhatnak a projekttel összefüggő, őket érintő információkról is, ugyanakkor értékes visszajelzést szolgáltatnak a projektmenedzsment felé is véleményükkel. Mindezek mellett a Közösségi Ház munkatársai folyamatos segítségnyújtást biztosítanak a célcsoport részére a mindennapi és rendkívüli ügyintézésben is.

A Közösségi Ház havi programjai általában az adott hónapra jellemző, jelentősebb ünnepek, események, vagy akár szezonális jellegű tevékenységekhez köthetőek, a heti foglalkozások anyagai tematikusan ezek köré épülnek fel, és ezen tematikák köré szerveződve kerülnek átadásra a projektben megfogalmazott értékek-, a célcsoport korosztályára jellemzően, többnyire játékos, fejlesztő formában.

A napi foglalkozások rendszerint közösségfejlesztésből és szabadidős foglalkozásokból tevődnek össze.

2019 során a közösségfejlesztő foglalkozások közül kiemelendőek a már említett egyeztetéseken felül a Szolgáltató Ház helyiségeinek, és környezetének közös takarítása, környezetének szépítése, rendben tartása, mely a célcsoport tagjai felé a munkamegosztást, rendszerességet, a környezetre való igényességet közvetíti. A Közösségi ház takarítása heti 1 és nagytakarítása havi 1 alkalommal történik, a látogató közönség teljes részvétele mellett, amelyet szívesen végeznek-, sajátjuknak érezve a Közösségi Házat. Ezen felül beindult a kert program, ami a házban járó felnőttek számára nyújt rendszeres elfoglaltságot tavasztól őszig. Hasonló irányelvek mentén folyik a látogatók között hetenkénti rendszerességgel, folyamatosan a főzőklub is, ahol közösen készíthetnek el ételeket, a háztáji kertekben épp termő nyersanyagoktól függően idényjellegűen is, valamint a változatosság és a gasztronómiai ízlés formálásának jegyében akár különlegesebb ételek, sütemények elkészítése is. Ezek a főzőklubok – a kertprogrammal hatékonyan kiegészítve-, a nagyobb közösségi rendezvényeken történő közös főzéseket is ellátják nyersanyaggal, valamint a fiatalabb érdeklődőket is hozzá segítheti a háztartási ismeretek és konyhai ismeretek elsajátításához. A főzőcsoport a fentebb említetteken kívül a hagyományos konyhai fortélyok mellett az egészséges, változatos és vitamin gazdag táplálkozást is propagálja, valamint az itt elsajátított ismeretek a tudatos vásárlást és a hulladékkezelést is ismertetik, hozzájárulva a környezettudatos gondolkodás kialakításához, fejlesztéséhez.

A szabadidős tevékenységek is elsősorban a közösségi szórakozás, a csapatmunka elősegítését a készségek, a kreativitás előmozdítását célozzák meg. Az egész évben folyamatosan igénybe vehető, a Közösségi Ház kapacitásait alkotó bel- és kültéri játékok a tartalmas, gondolkodtató és egészséges szabadidő eltöltésének tárházát vonultatják fel. Kültéren lehetőség van labdajátékokra, ügyességi játékokra, sorversenyek rendezésére, míg rossz idő esetén bent is gazdag társasjáték kínálat áll az érdeklődők rendelkezésre. A játékok kihasználása, a foglalkozások szervezése miatt és a népszerűségük folytán is állandónak mondható. A csoportos játékok szervezése a tartalmas szórakozás mellett a gondolkodás fejlesztését, a csoportmunkát, az egészséges testmozgást propagálja igazodva a célcsoport korösszetételéhez és érdeklődéséhez, aktivitásához.

A Közösségi Ház foglalkozásai közül népszerűek még a kreatív időtöltési formák is, amelyhez adottak a lehetőségek, és amelyekhez az egyénileg jelentkező igényeken túl az adott időszak, ünnepkör is változatos tematikát szolgáltat, ilyenkor módot adva ünnepi dekorációk, lakásdíszek, egyéb alkotások közös elkészítésére. Az ilyen alkalmakkor /Húsvét, Advent, stb./ elkészült alkotásokat a készítők el is vihetik, de sok esetben felhasználják azokat a közösségi terek díszítéséhez. A Ház közössége épp ezért terméseket is rendszeresen gyűjt későbbi felhasználás céljából (termésképek, ünnepi dekorációk, ajtó-, ill. asztali díszek készítése).

A fentebb felsorolt tevékenységek a tiszakarádi Bagolyvár Közösségi Szolgáltató ház folyamatosan végzett tevékenységeit mutatták be. Az intézmény állandó és jól működő kapcsolatot ápol a helyi és járásbeli humán szolgáltatókkal. A Családsegítő Szakszolgálat munkatársaival, védőnővel, Települési Önkormányzattal, a Helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a Református Cigánymisszió és a  Református Szeretetszolgálat munkatársaival, valamint a Sánta Erzsébet Általános Iskolával és a tiszakarádi Szivárvány Óvoda munkatársaival napi szintű, segítő és jó kapcsolatot alakítottunk ki.