A kistérségi gyerekesély projekt alapvető célja a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, valamint a Társadalmi Felzárkózási Stratégia és annak cselekvési terve célkitűzéseivel összhangban.

A pályázati programban a helyi közösségek – gyermekek és szülők, pedagógusok és más szakemberek, civil szerveződések és egyházak – partneri együttműködésben olyan több elemű, összehangolt kistérségi programot indítanak el, amelyek előkészítése és megvalósítása során kidolgozásra kerül a Nemzeti Stratégiához illeszkedő és helyi szinten rövid- és középtávon elérhető prioritásokat és célokat.

Alapelv, hogy a gyermekszegénység elleni küzdelemben az elérhető támogatások felhasználásával fenntarthatóságot biztosító helyi megoldásokat alakítsunk ki a kistérség és az ott élő emberek további leszakadásának megelőzése és megakadályozása érdekében.

A Gyerekesély pályázat egy hosszú távú szemléletet, folyamatos építkezést jelent, amely a prevenció elvét követi, kapcsolódva a „Legyen Jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégiához. A korai fejlesztés eredményeképpen nem csak a gyerekek óvodai, iskolai oktatása lesz eredményesebb, hanem csökkenhet a közösség romákkal szembeni előítélete.

A konkrét fejlesztések a foglalkoztathatóság és az életminőség javítására irányulnak, a helyben igénybe vehető közszolgáltatások kínálatának bővítését, tartalmi és minőségi fejlesztésüket célozzák meg.  Hozzájárulnak továbbá az egész életen át tartó tanulás elősegítéséhez, az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javításához, a társadalmi összetartozás erősítéséhez, az esélyegyenlőség támogatásához, az alkalmazkodóképesség javításához, a minőségi oktatás és hozzáférés biztosításához mindenkinek, a társadalmi befogadás, részvétel erősítéséhez az egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztéshez.

A projekt szakmai felügyeletét a Máltai Szeretetszolgálat látja el.

 

A projekt két fő eleme a Biztos Kezdet Gyerekházak és Közösségi Szolgáltató házak létrehozása és működtetése.

A Biztos Kezdet Program keretein belül létrehozandó gyerekházaknak a

célja, hogy terepet biztosítson a mindenkire kiterjedő és mindenkit elfogadó koragyerekkori neveléshez és gondozáshoz. A programban prioritást élveznek a 0-5 év közötti kisgyereket nevelő családok.

Kiemelten foglalkozik a program azokkal a hátrányban nevelődött, hátrányban élő fiatal szülőkkel, akik számára nincs követhető szülő példa, a jövőkép hiánya erősen érződik.

A Biztos Kezdet Program azt az üzenetet hordozza, hogy minden gyerek alapvetően normál képességekkel születik és  a célunk nem lehet más, minthogy elősegítsük, hogy ezek a veleszületett képességek a lehető legoptimálisabb mértékben fejlődjenek és ezáltal a gyerekek sikeres életet élhessenek.

 

A Közösségi Szolgáltató Ház tanulást segítő, felzárkóztató foglalkozásokat biztosít iskolás gyerekeknek hétköznap délutánonként, közösségi programok lesznek gyermekeknek és fiataloknak (roma költők versei, népdalok és néptáncok megismertetése, betlehemezés, közösségi, kulturális, szabadidős és sport programok szervezése stb.)

Közösségi programokat nem csak gyerekeknek, hanem szülőknek, felnőtteknek is szervezünk.

A közösségi ház mosási és tisztálkodási lehetőséget is biztosít. A tanítási időben a gyerekek részére szervezett programokon uzsonnát, míg a nyári időszakban napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk.