infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

A projekt tevékenységei részletesen:

 1. A járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése:
 • családsegítő asszisztensek alkalmazása és felkészítése
 1. Gyerekesély Iroda és Gyerekesély Bizottság működtetése:
 • GYEB: a projekt irányító szervezete
 • Iroda: projektmenedzsment, szakmai vezető, szakmai asszisztens, iroda adminisztrátor, koordinátor asszisztens, szakterületi koordinátorok munkájának biztosítása, a szükséges feltételek megteremtése
 1. Innovatív módszerek alkalmazása:
 • intenzív családmegtartó szolgáltatásként mediátor szolgáltatás működtetése a védelembe vett gyermeket nevelő családokra fókuszálva.
 1. Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő megoldások támogatása:
 • krízisalap létrehozása GYEB felügyeletével kijelölt civil szervezet által megvalósított krízisprogramok finanszírozására
 1. Járási és települési szintű és szakmaközi hálózatok működtetése:
 • intézményközi hálózatos műhelyek kialakítása mikrotérségi szinten
 1. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése:
 • iskolai szociális segítők alkalmazása
 1. A járás területén hiányzó szolgáltatások biztosítása:
 • diszprevenciós, és kognitív szűrés (mérés-értékelés) lebonyolítása a 4 és a 6 éves korosztálynak
 • óvodákban a 3-4 éves gyerekek bevonása fejlesztő tevékenységekbe
 1. Közösségi, gyermek-és ifjúsági programok működtetése::
 • Közösségi szolgáltató ház működtetése 2 településen
 • Közösségi szolgáltató tér működtetése 4 településen
 • Települési közösségfejlesztő munkatársak alkalmazása 11 településen
 1. Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek:
 • deviancia- és drogprevenció, korai terhesség -,korai iskolaelhagyás és bűnmegelőzés az általános iskolákban
 1. Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős programok:
 • nyári napközis táborok
 • 1 napos kirándulások
 • sportnapok, egészségnapok intézményi szervezésben
 • járási szintű sportversenyek
 1. Munkaerő-piaci részvételre felkészítő tevékenységek:
 • pályaorientációs mérés-értékelés tanácsadással
 1. A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése:
 • civil szervezetek, és nemzetiségi önkormányzatok közösségi programjainak támogatása
 1. Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése, továbbképzés – képzés:
 • műhelymunka más szociális központokkal
 • családterapeuta képzés
 • logopédus képzés
 • BTM, SNI, továbbá részképesség-zavarok kezeléséről tartott előadás általános iskolai pedagógusoknak
 • korai fejlesztést támogató tanfolyamok gyógy- és fejlesztőpedagógusoknak
 1. A projekt szakmai megvalósítói számára:
 • szupervízió szociális szakembereknek
 • hálózatos együttműködést támogató kommunikációs tréning
 • szociális érzékenyítő tréning
 1. Szülők számára rendezvénysorozatok szervezése:
 • baba – mama klub
 1. A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése:
 • előadás az óvodában dolgozók és a szülők számára
 1. A járás területén hiányzó szaktudás bevonása:
 • gyógytornász, logopédus, pszichológus alkalmazása
 • egészségügyi asszisztens alkalmazása
 1. Részvétel az EFOP-1.4.1-15 kiemelt projekt által szervezett rendezvényeken
 1. Monitoring adatok biztosítása
 1. együttműködés a kiemelt projekt szakértőivel/munkatársaival
 1. A program hatékony helyi kommunikációja, kommunikációs terv terv megvalósítása
 1. A projekt befejezésekor projektszintű könyvvizsgálat