Pályázati összefoglaló

 

Komplex Program megvalósítása a gyermekszegénység ellen a Bodrogközi Kistérségben (TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0001)

 

Szerződés adatai (EMIR alapján)

 

Pályázó neve:                                                         Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társuláslogó másolata

Pályázó székhely címe:                                        3973 Cigánd Fő út 80

Pályázó hivatalos képviselője:                           Oláh Krisztián

Képviselő beosztása:                                            elnök

Szerződés száma:                                                 TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0001

Szerződés hatályba lépésének dátuma:          2013.06.13

Szerződésben rögzített támogatás:                  509 167 704,-Ft

Szerződésben rögzített összköltség:                509 167 704,-Ft

Projekt megvalósításának kezdete:                 2013.05.01

Projekt megvalósítás tervezett befejezése:   2015.04.30

 

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás támogatást nyert a “Komplex Program megvalósítása a gyermekszegénység ellen a Bodrogközi Kistérségben”, TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0001 azonosítószámú pályázati programjának megvalósításához.

A kistérségi gyerekesély projekt alapvető célja a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, valamint a Társadalmi Felzárkózási Stratégia és annak cselekvési terve célkitűzéseivel összhangban.

A pályázati programban több elemből álló, összehangolt kistérségi tevékenység indult el, amelyek előkészítése és megvalósítása során az az alapelv, hogy a gyermekszegénység elleni küzdelemben az elérhető támogatások felhasználásával fenntarthatóságot biztosító helyi megoldásokat alakítsunk ki a kistérség és az ott élő emberek további leszakadásának megelőzése és megakadályozása érdekében.

 

A Gyerekesély program fő eleme, hogy a Bodrogközi TKT a pályázat megvalósítása során létrehoz és működtet egy Kistérségi Gyerekesély Irodát, amely biztosítja a program helyi megvalósításának adminisztratív és szakmai háttérét, továbbá Biztos Kezdet Gyerekházakat, valamint Közösségi Szolgáltató Házakat alakít ki és működtet.

A projekt keretében Közösségi szolgáltató ház létesült Karcsa község Becsked nevű településrészén, valamint Tiszakarád községben. Biztos Kezdet Ház került kialakításra Tiszakarád községben, illetve Semjén községben, Biztos Kezdet szolgáltatás helyszíne lett kitelepülő jelleggel Tiszacsermely és Lácacséke községek. Kisebb közösségi tér kialakítása történt négy településen: Ricsén, Cigándon, Nagyrozvágyon és Karoson.

Ezek a helyszínek a kistérségi tükörben feltárt információk és adatok elemzését és összevetését követően alakultak ki, a projekt szakmai felügyeletét ellátó Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak egyetértése mellett.

A projekt Támogatási Szerződéssel rendelkezik, a megvalósítása ténylegesen május 01-én vette kezdetét, és 2015. április 30-án zárul.

 

 

A közösségi házak szolgáltatásai:

 • Tanulást segítő, felzárkóztató foglalkozások iskolás gyerekeknek
 • Közösségi programok gyermekeknek és fiataloknak
 • Közösségi programok szülőknek és felnőtteknek
 • Rendezvények (ünnepségek, kirándulások, táborok)
 • A közösségi ház mosási és tisztálkodási lehetőséget is biztosít.

 

Szakmai tevékenységek:

 

 • Kistérségi Gyerekesély Bizottság létrehozása és működtetése
 • Közösségi Szolgáltató Házak kialakítása és működtetése (Karcsán, Tiszakarádon)
 • Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása, működtetése, a szolgáltatások biztosítása (Két településen Biztos Kezdet Gyerekház [Tiszakarád, Semjén] és két településen Biztos Kezdet Szolgáltatás [Tiszacsermely, Lácacséke])
 • Kistérségi Gyerekesély Stratégia kidolgozása
 • Gyerekesély cselekvési program és forrástérkép elkészítése
 • Forrásfejlesztés kialakítása
 • Szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése
 • Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi szintű összehangolása
 • Egészségügyi szűrővizsgálatok
 • Prevenciós tevékenység
 • Nyári napközis táborok szervezése, ellátás, korrepetálás
 • TÁMOP-5.2.1 kiemelt projekt által szervezett rendezvényeken való részvétel biztosítása
 • Motivációs képzés és rendezvények szülők számára
 • Gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok bevonása a projektbe, folyamatos kapcsolattartás
 • Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, kommunikációs terv készítése
 • Kistérségi gyerek (esély) honlap létrehozása és működtetése
 • Hátrányos helyzetű gyerekekre irányuló civil kezdeményezések elősegítése
 • Programban résztvevőkkel foglalkozó helyi szakemberek képzése, továbbképzése
 • Hazai és határ menti tapasztalatcsere az integrált gyerekesély programot megvalósító kistérségek között
 • szakmai fejlődést szolgáló, a hálózatos működést támogató szolgáltatások
 • Óvodákban a BK szemlélet elősegítése
 • Iskolai szociális segítő biztosítása
 • Baba-mama Klub
 • Nyári táborok

 

Linkner Tamás

projektmenedzser